60-

: _

60-

16.01.2009

(Zhang Yimou) 60- , 1 , China Daily.

57- - , 2008 .